Правила за движение в тунел

2
989
Добави коментар
sitemap
sitemap

Правила за движение в тунел

5 (100%) 1 vote

При движение в тунел задължително се спазва правилото за 2-те секунди. Ако трафикът е интензивен и/или е намалена видимостта в тунела тогава следва безопасната дистанция между автомобилите да бъде удвоена.

Поради рязката смяна на видимост при навлизане и излизане в тунел, задължително при преминаване през тунел скоростта на движение трябва да бъде намалена, като е съобразена с интензивността на трафика, състоянието на пътната настилка, климатичните особеноси и максимално позволената скорост на движение за конкретният пътен участък.

При преминаване през тунел превозните средства задължително  трябва да бъдат с включени къси светлини.

При движение в тунел, началото на който е обозначено с пътен знак (Д9), водачът е длъжен да изключи двигателя при принудително спиране в тунела, ако това спиране не е кратковременно.

При движение в тунел е забранено:

движението назад
завиването в обратна посока
спирането за престой
паркирането

На пешеходците е забранено да се движат в тунели и по мостове, когато в тях няма изградени тротоари.