Economic.bg разширява екипа си и търси журналисти

4
633
Добави коментар
Economic.bg
Economic.bg

Във връзка с продължаващото разширяване на екипа, Икономическият портал Economic.bg търси млади, ентусиазирани и отговорни хора, които да се присъединят към него. Нашият сайт е специализиран, така че кандидатите трябва да имат интерес в някои от областите като бизнес, финанси, енергетика, транспорт, регионално развитие, пазари, земеделие, туризъм, технологии и т.н.

Сайтът следи развитието на българската и световната икономика, като предоставя на своите читатели бърза и достоверна информация. Освен да следи актуалните новини Икономическият портал си е поставил за цел да публикува анализи и коментари, които да дават по-ясна картина за случващото се по света и у нас, отговаряйки на основните въпроси – „Защо“ и „Какво следва“.

Нашите изисквания към кандидатите са: – Подчертан интерес към икономическата и финансова тематика; – Отлична правописна и езикова култура; – Владеене на английски език, втори чужд език е предимство; – Желание за писане на авторски материали, взимане на интервюта и изготвяне на анализи; – Отлична комуникативност, креативност и инициативност, умение за работа в екип; – Компютърна грамотност; – Висока степен на съзнателност, организираност и отговорност.

Ние предлагаме: – Отлични условия за работа в млад и амбициозен екип; – Възможност за развитие в сферата на медиите; – Отлична работна атмосфера; – Заплащане над средното за страната.

Ако отговаряте на посочените изисквания и желаете да станете част от нашия екип, изпратете Ваша автобиография с актуална снимка на e-mail: [email protected]. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информацията, която предоставяте, е поверителна и попада под защита на ЗЗЛД. Дружеството се задължава да я използва единствено за целите на подбора.