Кандидатствай | Работа за медицински сестри в Германия от Адапта Груп

1
267
Добави коментар

Форма за кандидатстване

Моля, попълнете регистрационната форма или донесете необходимите документи на място в нашия офис само с предварително уговорен час по телефон: София, бул. Джеймс Баучер №76А, ет.3

Регистрацията чрез тази форма ще предостави вашите детайли в нашата база данни.
Предоставената информация ще бъде третирана с най-стриктната конфиденциалност.
Адапта Груп ЕООД е регистрирана като оператор на лични данни с уникалния идентификационен номер 403984.