НЗОК: Не глобяваме лекари за неявяване на пациент на профилактичен преглед

1
155
Добави коментар
uzunov1
uzunov1

Общопрактикуващите лекари не са санкционирани, няма и да бъдат санкционирани, ако здравноосигурен не отиде на профилактичен преглед”. Това заявиха категорично от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) във връзка с медийни публикации, свързани с добилата популярност през последните седмици статистика, че малко над една трета от нашенци се явяват на задължителните годишни профилактични прегледи.

Според закона, неявяването на задължителен профилактичен медицински преглед, изследвания или имунизация, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно неявяване – от 100 до 200 лв. Съществува и текст, според който лицето се наказва и с отнемане на осигурителните права за срок един месец, но тази норма не е прилагана и до днес, посочват от НЗОК. Лекарите обаче не са и не се предвижда да бъдат санкционирани.

Националната здравноосигурителна каса обмисля начини да стимулира пациентите да се ползват от правото си на профилактичен преглед. Касата стартира информационна кампания за повишаване на знанията на здравноосигурените за обширния пакет от дейности, които извършват общопрактикуващите лекари и лекарите специалисти от извънболничната медицинска помощ за превенция на тежки социалнозначими заболявания, което е в полза както на пациентите, така и на институцията, посочват още от институцията.