Обновено ръководство за заявяване на патентни в САЩ

19
257
Добави коментар

Американското патентно ведомстно публикува обновленото си ръководство относно тълкуването, кои обекти са патентно защитими. Един от най-важните аспекти на това ръководство е тълкуването на теста прилаган от Върховният съд на страната по делото Alice/Mayo.