Списание „Форбс“: Как китайски лекари, които отнемат органи, остават безнаказани за извършените убийства

1
109
Добави коментар
Didohotep
Didohotep

През последните седмици на декември 2018 г. Световната организация за разследване преследването на Фалун Гонг (WOIPFG) публикува нов доклад, който потвърждава, че лекари са участвали в отнемането на органи от последователи на Фалун Гонг.

Докладът излезе няколко седмици след като в Лондон започна работа народен съд с название „Международен трибунал за насилствено отнемане на органи от затворници на съвестта в Китай“, или „Китайски трибунал“ за по-кратко.

По време на заседанията на трибунала в началото на декември, показания дадоха близо 30 свидетели и експерти в областта. Китайският трибунал предвижда провеждането на допълнителни заседания в началото на 2019 г., за обсъждане на нарастващия брой доказателства по темата.

Китайският трибунал вече издаде единодушно прието временно решение на основание наличните доказателства: „… Отнемането на органи от затворници на съвестта в Китай се извършва от значителен период от време и засяга значителен брой жертви“.

Тази неяснота във временното решение не е изненада, предвид естеството на разследваните престъпления. Търговията с органи не оставя свидетели, които да разкажат своите истории.

Китайският трибунал идентифицира няколко нарушения на правата на човека, включително нарушения правото на живот в член 3 от Всеобщата декларация за правата на човека, правото човек да бъде признат от закона (член 6), правото на равенство пред закона (член 7), правото човек да не бъде подлаган на произволни арести (член 9), правото на справедлив процес (член 10), правото човек да бъде считан за невинен до доказване неговата вина (член 11), както и правото човек да не бъде изтезаван (чл. 11).

Китайският трибунал все още не е отговорил на въпроса дали са извършени престъпления според международното право. Някои от разследваните международни престъпления, може да бъдат установени единствено от упълномощен международен трибунал, въпреки че Китайският трибунал би трябвало да има възможността поне да идентифицира някои от престъпленията.

Китайският трибунал черпи доказателства от свидетели и експерти, които могат да помогнат за предприемането на по-нататъшни действия за разрешаване на проблема с отнемането на органи и с всички престъпления, извършени от разследваните лица. Окончателно отсъждане се очаква в началото на 2019 г.

В своето междинно решение, Китайският трибунал заявява, че „опасни понятия за суверенитет сега могат да позволят и на други държави да направят това в рамките на своите граници срещу свои граждани, като например тези, което не смятат човечеството за едно семейство, защитено от основни и установени права. Могат да се очакват реални ползи, ако тези понятия бъдат поставени на изпитание с ясни и определени решения, подобно на нашите действия относно принудителното отнемане на органи.“

Това е призив за международни действия за разследване на жестокостите и търсене на отговорност от извършителите. Понастоящем обаче няма международен съд с юрисдикцията да разследва и осъди зверствата, извършени на територията на Китай.

Китай не е страна по Римския статут и затова Международният наказателен съд (единственият постоянен международен наказателен съд) няма териториална компетентност по отношение на жестокостите, извършвани в Китай.

Съветът за сигурност на ООН би могъл да създаде специален наказателен трибунал, който да разследва зверствата. Всяка подобна стъпка, обаче, от страна на Съвета за сигурност на ООН ще бъде блокирана от китайското право на вето (Китай, като една от постоянните пет в съвета на ООН, има право на вето, което блокира всякакви по-нататъшни действия в Съвета за сигурност на ООН).

Разбираемо е, че Китайският трибунал не може да разследва изцяло престъпленията и да осъди извършителите. Това, което Китайският трибунал може да направи, обаче, е да хвърли светлина върху зверствата и да предизвика действия, които международната общност да предприеме.

На този етап Китайският трибунал не е потвърдил дали са извършени престъпления съгласно международното право. И все пак, въз основа на показанията на свидетели и експерти, става ясно, че отнемането на органи в крайна сметка е довело до смъртта на пациенти. Практиката има ясен криминален характер. Независимо дали става въпрос за непредумишлени или предумишлени убийства (или дори за масови жестокости като геноцид или престъпления срещу човечеството), вероятно е въпрос на доказателства, които трябва да бъдат събрани. Ясно е обаче, че подобна законова процедура липсва. Въпросът тогава е: дали китайските лекари, които отнемат органи, ще се измъкнат безнаказано за извършените убийства?

Източник: https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2019/01/08/how-chinese-doctors-who-harvest-organs-get-away-with-murder/?fbclid=IwAR2gHjzOysYh8c7RwE_0iyropAFR9TZvxr1eAkmQffhyW3DwXoMEpBbgvL8#79d419ca5c10