ПИБ има нов Главен изпълнителен директор

4
291
Добави коментар
bgobserver
bgobserver

След като през ноември 2015 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) изпълни препоръките на Международната финансова корпорация (IFC) към Световната банка и отговори на изискванията на Европейската комисия със своята нова организационна структура, банката продължава с усъвършенстване на корпоративното управление и управлението на риска чрез привличането на нови опитни експерти в ръководството си.

В състава на Управителния съвет на банката се включва Неделчо Неделчев, който е финансист с безупречна репутация не само у нас, но и в международен план. Той ще поеме функциите на Главен изпълнителен директор (CEO) на банката. Неделчев има водеща роля при обсъждане на стратегическите възможности за банката по проекта със Citigroup Global Markets Limited.

Неделчев е добре запознат с дейността на Първа инвестиционна банка. През периода 2007 г. – 2012 г. е бил член на Надзорния съвет на банката. През 2013 г. мениджърът ръководи проекта за придобиването на „Юнионбанк“ ЕАД, а след това е бил член на Надзорния съвет на същата до вливането й във Fibank.

Васил Христов, досегашен CEO, ще фокусира усилията си в изпълнение на главната стратегия на банката, насочена към растеж в областта на банкирането на физически лица и малки и средни предприятия. Той заема длъжността Главен директор ритейл (CRBO).

Светозар Попов, който има дългогодишен опит в управлението на банка в чужбина и до момента заема позицията на Главен директор Съответствие (CCO) във Fibank, ще поеме ролята на Димитър Костов като Главен директор по риска (CRO) и член на Управителния съвет.

Ръководният състав на банката е в съответствие със стратегията за утвърждаване на водещите позиции на местния и международния пазар. Припомняме, че през юни 2015 г. Fibank включи независим член на Надзорния съвет в лицето на Юрки Коскело, който преди това е заемал редица ръководни постове в Международната финансова корпорация (IFC) към Световната банка.