Правителството предлага по-строги санкции за нарушения по морето

1
172
Добави коментар
uzunov1
uzunov1

Министерският
съвет одобри проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство
на Черноморското крайбрежие (ЗИД на ЗУЧК) и предлага на Народното събрание да
разгледа и приеме проекта.

Законопроектът
предвижда изменения в административно-наказателните
разпоредби на ЗУЧК. Административните наказания са определени в съответствие с
извършена преценка на степента на засягане на обществения интерес при
нарушаването на съответната разпоредба на закона.

Предвиждат се
санкции за поставяне на преместваем обект върху неохраняем морски плаж в
нарушение на закона, за поставяне на плажни принадлежности и преминаване или
спиране с пътно превозно средство върху подвижни: (бели) дюни, неподвижни дюни
с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни.

Включени са и санкции за
плажни оператори, ако не осигурят равностоен достъп за свободно разполагане на
плажни принадлежности от посетителите, както и санкции за субект, който в
нарушение на закона ограничава правото на гражданите за свободен и безплатен
достъп до морските плажове.

Прецизирани са
също така нормите, засягащи и органите, които са ангажирани с административното
производство при установяването на нарушенията и определянето на наказанията.

Предвижда се препращане към правилата за реализиране на административно
наказателното производство в съответния закон, в случаите, в които се засяга
област на регулиране в компетентността на друг административен орган.