МОН ще финансира училищата да закупят електронни дневници

1
124
Добави коментар
uzunov1
uzunov1

”Ще финансираме всички училища, които решат да закупят електронни дневници, при условие, че задължително е включен модул за комуникация с родителите”. Това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на дискусия за дигитализацията на образованието.

”Това ще е полезно за затвърждаване на доверието между родители и училище и същевременно ще облекчи учителите. До средата на тази година навсякъде ще има изградени защитени мрежи, които да гарантират безопасност на децата в интернет и да разнообразят работата в училище”, допълни министърът.

Нов стандарт за физическата среда в училище ще регламентира не само оборудването на кабинетите с технологии, но и промяна на пространствата. Министър Вълчев смята, че това ще даде свобода часовете да се провеждат по по-интересен начин. В помощ на учители и ученици ще бъде и бъдещата платформа за обмяна на иновативни практики и видео уроци, създадени от учители и други специалисти.

По време на дискусията, в която участваха учители, родители, ученици, журналисти и създатели на образователни програми, бе обсъждано как може с помощта на дигиталните технологии уроците да стават по-атрактивни и ангажиращи вниманието на учениците.

Министър Вълчев акцентира върху ролята на учителите и използването на нови методи на преподаване в училище, което включва и работа с различни технологии. С тази цел са предвидени допълнителни обучения за учители по националните програми на МОН. А чрез атестирането и допълнителни квалификации ще бъдат подкрепени онези педагози, които вече прилагат иновации, обясни министърът.