Утвърдени са разходите за командировки в страната за четвъртото тримесечие на 2018 г.

1
122
Добави коментар
uzunov1
uzunov1

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за четвъртото тримесечие на 2018 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 6 851,02 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 1 981 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 685 лв., за командировки на ръководителите на държавни институции – 320 лв. и за командировки на областни управители – 12 368,53 лв.