Градът, в който ще отгледам децата си

3
150
Добави коментар
Mitakus69
Mitakus69

Като столица на България, София е и най-големият град в страната. И без да се разграничава от съвременните тенденции на масова урбанизация, той привлича все повече жители, които търсят професионално развитие, високо образование и сигурен живот. Това, заедно с по-късите разстояния до работа, бързия достъп до услуги и по-ниските разходи за поддръжката на дома, са сред предимствата на живота в големия град.

И аз лично смятам, че това е бъдещето на света ни – все по-урбанизирани общества, които живеят в градове, които са планирани по начин, който им позволява да съществуват като самостоятелна екосистема. Тоест разчитат на възобновяеми източници на енергия; пречистване на водните ресурси; използвани за битови нужди; електронно регулиране на публичния транспорт, така че хората да се придвижват предимно с него, като по този начин се ограничат вредните емисии, отделяни от автомобилите в атмосферата. За да се постигне това обаче, градовете ни трябва да се планират изключително прецизно, като не бива да бъде забравян нито един аспект от тяхното изграждане.

Става въпрос за внимателно планиране на пътната инфраструктура, жилищните зони, административния и бизнес център, както съблюдаване на въздушните маси, местата през които преминават те и изграждането на зелени площи на тези места. Друг важен аспект е адаптирането на вече съществуващата инфраструктура и сграден фонд в града, както и на обезпечаването на сигурността на многобройното население, което тези благоприятни условия ще привлекат.

В тази насока в Столична община работят активно, а със създаването на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), осигуряват необходимите средства за реализирането на проекти, допринасящи за подобряването на облика на града и създаването на благоприятни условия на живот.

СОПФ е специализирана агенция, създадена през 1994-а година, която има за цел да акумулира средствата, постъпили в следствие от продажбата на общинско имущество. Той се управлява от Съвет за управление, който е в 14-членен състав – 9 общински съветници, 4 заместник-кмета и изпълнителният директор на Столичната общинска агенция за приватизация. Председател на Съвета за управление на СОПФ е Орлин Алексиев – общински съветник от ПП ГЕРБ.

За период 2015-2018 година, СОПФ е отпуснал 94 628 614 лева, разпределени в направления образование, екология и зелени системи, транспорт, здравеопазване, социална сфера и достъпна среда, култура, спорт и младежка дейност, сигурност и административни сгради в София.

Финансирани са над 170 проекти на Столична община, като реализираните със средствата проекти, са във всички райони на столицата, допълни още Орлин Алексиев.