8 училища в страната ще подготвят специалисти по електромобили догодина

1
158
Добави коментар
uzunov1
uzunov1

Почти десетократно се е увеличил броят на учениците, които са се насочили към професионално обучение за електромобили. За три години от 22 ученици, които са се обучавали само в една професионална гимназия, през тази учебна година броят на училищата, заявили тази специалност е осем, а планираният брой ученици за прием след 7 клас по специалността е 208.

Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който получи голямата награда „Кубратов меч“ за цялостен принос и за създаване на първия в България „Секторен съвет за електрическа мобилност“ като модел за връзка между бизнеса, средното, висшето и професионалното образование и обучение. Това стана на официална церемония по връчването на годишните награди на Индустриалния клъстер „Електромобили“ – ИКЕМ за принос в сферата на електрическата мобилност в България за 2018 г.

В обръщението си Красимир Вълчев допълни, че предстои разработването на учебни програми и информационни събития за засилване на интереса у учениците към специалността. Министърът посочи, че заедно с това ще се провеждат и обучения на учителите за надграждане на уменията за преподаване в партньорство с компаниите и висшите училища.

През 2016 – 2017 учебна година по специалността „Електрически превозни средства“ са се обучавали 22 ученици в една  професионална гимназия, а през 2018 – 2019 учебна година – 265 ученици  в седем професионални гимназии. Интересът към специалността нараства и в утвърдения план-прием за 2019/2020 година броят на училищата, заявили тази специалност е осем, а планираният брой ученици за прием след 7 клас по специалността е 208.

Припомняме Ви, че от догодина Бургас ще бъде един от градовете, където ще се подготвят кадри в сферата на електрическите автомобили и хибридите.