Слепок наричан още Крехар Anguis fragilis а.С.м

1
120
Добави коментар
signor
signor

а.С.м Слепокът достига дължина около 50 cm, рядко до 65 cm. Отличава се от змиите по наличието на клепачи, който може да покрива очите, и по преливането между главата и тялото. Кожата е гладка, люспите не се застъпват и, за разлика от змиите, слепокът я сменя на парчета, а не цялата наведнъж. Освен това езикът му не е раздвоен, както при змиите.