Живко Тодоров: Плавно ще се повишат първо лихвите по депозитите, след това по кредитите

2
152
Добави коментар
bgobserver
bgobserver

Много добрите финансови резултати на Първа инвестиционна банка за миналата година ни накара да потърсим за интервю Живко Тодоров*, главен финансов директор (CFO) на Fibank и член на Управителния съвет на банката, който освен за резултатите и политиката на ПИБ, коментира и банковия пазар в страната и процеса по присъединяване на България към Еврозоната.

Изминалата година бе много динамична за Първа инвестиционна банка (ПИБ). Завършихте със сериозен ръст на печалбата си и известихте борсата за сключен финансов лизинг на голяма част от терена на бившия завод Кремиковци с международен инвеститор. Какви бяха другите ключови събития за банката през миналата година?

Годината беше натоварена за Първа инвестиционна банка. Успяхме да постигнем солидни ръстове в продуктите, предлагани от банката. Балансовото число на банката нарасна с над 660 млн. лв. за година (7.7%), което се дължи изцяло на ръста в привлечения ресурс от граждани, домакинства и нефинансови институции, с над 680 млн. лв. (9.3%), и нетно нарастване в кредитния портфейл от над 580 млн. лв. (над 11%).

С продажбата на част от терена на „Кремиковци“ реализирахме знакова сделка за пазара на недвижими имоти, не само за България. Реализацията на подобен проект отнема повече от година (най-големия урегулиран индустриален имот в Европа) и изисква солиден ресурс от време и хора: подготовка, документация, разрешителни, представяне пред потенциални инвеститори, дю дилиджънс, преговори, уточняване на условия, докато се стигне наистина до сделка.

През годината реализирахме и други важни проекти: стартирахме бизнес програмата Smart Lady, която спечели престижно отличие в конкурса European Excellence Awards 2018 и постигнахме стратегическо партньорство с австрийската Erste Asset Management.

Fibank бе отличена със Специалната награда за Социална активност за обучение и ползване на финансови продукти от страна на подрастващите и сертификат за доверен партньор на Forbes на ежегодния 8-и годишен конкурс Forbes Business Awards. През октомври спечелихме и второ място в категорията „Иновации“ на конкурса „Efma-Accenture DMI Awards 2018″ за микрочип към дебитните карти за деца и тийнейджъри, както и за програмата на банката за ранно финансово образование.

Smart Lady е нова специална програма, насочена към жените в българския бизнес. Тя включва различни банкови продукти с преференциални условия и редица финансови и нефинансови решения, които предлагат подкрепа, сигурност и спокойствие за дамите предприемачи. Първа инвестиционна банка обяви целта си да подкрепя дамите предприемачи в България, предлагайки им изгодни условия за финансиране, участие в различни форуми и обучения, както и гратисен период за връщане на кредита по време на майчинство.

Годината наистина беше много динамична и натоварена, но не само за ПИБ. Виждаме консолидация на банковия пазар, рекордни нива на банковите активи, солидни ръстове в кредитирането под влияние на благоприятните тенденции в макроикономическата среда, свиване на дела на необслужваните заеми. Свикнали сме да гледаме цифри и показатели, но малцина са тези, които осъзнават времето и труда на колко хора стоят зад дори и минимално подобрение при тях.

В началото на 2018-та година, както и по време на среща с миноритарните акционери към края на годината, мениджмънтът на ПИБ изрази твърди намерения да съкрати обема на лошите кредити в банката. Как върви този процес и какво можем да очакваме през 2019 година?

От няколко години банката си партнира с една от най-големите консултантски компании в света BAIN &Co. Заедно работим в няколко направления за развитието на Fibank, като в последните 18 месеца усилията ни бяха насочени в разработването и прилагането на стратегии за развитието на банката до 2021 г., които включват и намаление на дела на необслужваните кредити и придобити активи в баланса на банката. Това е дълъг и сложен процес, който не може да се завърши за една година. Сформирахме отделни екипи, които са натоварени с реализирането на тези изключително важни за банката задачи. Детайлно прегледахме и анализирахме портфейлите и начертахме точни стъпки и действия това да се случи. Реално, 2018 беше първата година, през която работихме, следвайки тези стратегии и съм доволен, че резултатите са видими. Намалихме дела на необслужваните кредити над 90 дни с 450 б.т. до 13%, а сумата на придобитите активи намаля нетно с 17.7%. Това ни окуражава да продължим да работим със същите усилия и да завършим започнатото. 

Как ще коментирате призива на гуверньора на БНБ Димитър Радев към банките да внимават с отпускането на кредитите?

БНБ е надзорна институция, чието право и задължение е да отправя препоръки и да следи внимателно пазара. Първа инвестиционна банка изцяло се придържа към изпълнение на препоръките на Българската народна банка.

В средата на 2018-та година постигнахте стратегическо партньорство с едни от пионерите на пазара за управление на активи в Европа – австрийската Erste Asset Management. Склонен ли е българинът да инвестира в подобни продукти и какво е предимството им?

Чрез партньорството си с Fibank, Erste Asset Management стъпва за първи път на българския пазар, както и за първи път използва банка, която не е част от групата на Erste, за предлагане на услугите си. Ние сме една от най-големите банки в България с широка клонова мрежа от над 150 клона и офиса в цялата страна.Имаме водещи позиции както в ритейл банкирането, така и при обслужването на бизнеса. Клиентската база на банката надхвърля 1 милион души. Тези показатели, както и дългата ни история на внедряване на различни иновации на местния пазар, накара Erste да ни избере като техен стратегически партньор.

Фондовете на Erste, предлагани в България от Fibank, са предназначени както за физически лица, така и за юридически лица в качеството им на инвеститори. Продуктите, които предлагаме, са облигационен фонд, балансиран фонд с умерен риск и два фонда в акции.

Едно от основните предимства е диверсификацията на риска, тъй като средствата са инвестирани във фондове, които от своя страна инвестират в голям брой финансови инструменти. Фондовете са регистрирани в Австрия и се управляват от международна компания за управление на активи с висока репутация и стратегическо присъствие в района на Централна и Източна Европа. Фондовете се отличават с висока ликвидност, като инвеститорите в тях могат да придобиват и продават дялове по всяко време. Всички фондове са организирани, съгласно UCITS директива на Европейския съюз, а информация за цените на фондовете се получава всеки работен ден.

Говорейки за инвестиции, не трябва да забравяме, че печалбите не са гарантирани и инвеститорите поемат риск да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. И тук е разликата между инвеститора и масовия потребител. Масовият потребител търси по-голяма сигурност и тъй като инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, предпочита все още сигурността, предлагана от банковия депозит.

Тенденцията в Европа на рекордно ниските лихви до голяма степен задушава банковите печалби. Това обаче, явно не се случва в България, след добрите резултати на ПИБ и рекордната печалба на банковия сектор. Как ще обясните това и ще продължат ли добрите резултати и през 2019-та година за ПИБ и сектора?

Подобряването на бизнес средата, ниските нива на безработица и ръстът в средните работни заплати стимулираха бизнеса и населението да осъществяват повече покупки и инвестиции. Разбира се, това се отразява благоприятно и върху дейността на банките – отчетохме и рекорден за последните 10 години ръст в кредитирането. Това повлия и върху финансовите резултати. Като цяло, очакваме тази тенденция да продължи и през 2019, макар и не в същите размери.

Няма как да не засегнем темата със сливанията в банковия сектор у нас през последните две години. ПИБ остава засега в страни от този процес и една от малкото независими банки с български капитал. Ще продължи ли вълната от сливания и през 2019-та година и докъде ще стигне?

Този процес е неизбежен. За страна като България дори и 25 банки са прекалено много, особено, когато всичките работят като „универсални“ (с изключение на клоновете на чуждестранни банки). Чрез консолидацията банките успяват да реализират синергии, да предложат повече и по-евтини продукти на своите клиенти и да посрещнат очакванията на акционери и инвеститори за възвъщаемост на капитала. Не трябва да забравяме, че по-голямата част от сделките в България през последните 2-3 години са и донякъде „принудителни“, или по-точно продажбата на дружествата у нас са залегнали в капиталовите планове на банките-майки. Така че тази вълна ще продължи и през следващите 1-2 години. ПИБ не стои встрани от този процес и още през 2013 г. придоби 100% от „МКБ Юнионбанк“, дъщерно подразделение на Bayern LB. През 2017 г. Fibank ангажира Citigroup Global Markets Limited за финансов съветник относно стратегическите възможности за банката, които включват и стратегически партньорства и/или консолидации.

Каква ще бъде посоката на лихвите по кредитите и по депозитите през 2019-та година и имали някъкви заплахи пред кредитния пазар у нас? Какви са очакванията ви за кредитирането през настоящата година?

По отношение на лихвите не бих се ангажирал с твърди прогнози кога и с колко. Всички анализи сочат, че ръст на лихвените проценти ще има, някои дори предвиждаха това да се случи още през 2018 г. Моите очаквания са за много бавно и плавно повишение първо по лихвите по депозитите, което ще започне не по-рано от края на 2019 г. Вече споменах, че очакваме благоприятните макроикономически условия да се запазят и през 2019, което ше позволи да се запази и ръста в кредитирането. След продължителния период на възстановяване в България от кризата през 2008, бизнесът има необходимост от ресурс, за да се развива и да бъде конкурентоспособен.

След като беше взето решение за влизане в банковия съюз на ЕС, като съществена част от процеса за присъединяването на България към Еврозоната, как ще се отрази това на банковия сектор у нас и по-конкретно на регулаторния режим?

Присъединяването към Еврозоната е ход, който е заложен в самото членство на България в Европейския съюз. Ползите от влизането в банковия съюз на ЕС и приемането на страната ни в Еврозоната са много. Основната промяна в банковата ни система е, че ще премине под надзора на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейския банков орган (ЕБО). По отношение на регулациите няма да има съществени сътресения, тъй като през последните години централната банка въвежда поетапно всички директиви на ЕС и изисквания от страна на ЕБО, като по този начин подготвя банковата ни система за плавно и поетапно преминаване под надзора на общия банков съюз при влизането на страната ни в Еврозоната.

*Живко Тодоров се присъединява към Първа инвестиционна банка през юни 2014 г. като Главен финансов директор (CFO), а в края на 2015 г. е избран за член на Управителния съвет на банката. Притежава магистърска степен по счетоводство и контрол от Университета за национално и световно стопанство в София, както и Executive MBA от Hult International Business School, Лондон, Великобритания.

Преди да постъпи в ПИБ, г-н Тодоров е работил като Главен финансов директор (CFO) в Alpha Bank България (2012-2014 г.) и в ING Bank NV – клон София (2004-2012 г.), където и започва банковата си кариера през 1997 година.

Въпросите зададе Георги Вулов