Перорален HIF2A инхибитор при авансирал светлоклетъчен карцином на бъбрека

1
160
Добави коментар
Cancer.bg
Cancer.bg

Нова, първа в класа си, малка молекула, инхибитор на хипоксия-индуцируемия фактор 2 алфа (HIF2A) е показала активност при авансирали лекувани преди това пациенти  с метастатичен светлоклетъчен бъбречно-клетъчен карцином.

Тези резултати са от клинично проучване във фаза I /II проучване представено пред Genitourinary Cancers Symposium 2020.

Изследователите съобщават за степен на отговор от 24% за всички рискови категории пациенти, лекувани с MK-6482, който може да блокира растежа на кръвоносните
съдове, подхранващи туморите на бъбреците. Въз основа на тези констатации е започнало друго фаза III изпитване.

Новото лекарство показва обща степен на реакция от 24% за всички рискови категории.
Механизъм на действие

Лекарството е насочено към компонент от механизма в клетките за усещане на нивата на кислород и включване на гени, които позволяват на тялото да се приспособи към условията на хипоксия като произвежда повече червени кръвни клетки и образува нови кръвоносни съдове.

При по-голямата част от пациентите със светлоклетъчен бъбречно-клетъчен карцином, протеинът за туморния супресор (известен като фон Хиппел-Линдау) не е бил функционален.

В резултат на това, хипоксия-индуцируемите факторни протеини са се натрупвали вътре в туморната клетка, неправилно сигнализирайки за недостиг на кислород и  активиране на образуването на кръвоносни съдове, подхранвайки растежа на тумора.

Разбирането на този патологичен процес проправи пътя за развитието на нови лекарства срещу
раковите заблявания като MK-6482 е едно от тях. То се отличава с това, че е насочено директно към HIF2A, което води до блокиране на растежа, пролиферацията на раковите клетки и
образуването на кръвоносни съдове.

Изследването на MK-6482 е включвало 55-ма пациенти с авансирал светлоклетъчен карцином на бъбрека, които са имали средно три предишни линии на терапия.

След среден период на проследяване от 13 месеца, общият процент на отговор е бил 24%, с 13 потвърдени частични отговори.

Четиридесет и един пациенти са имали  стабилно заболяване, със степен на контрол на заболяването от 80%. Имало е частични отговори при 2-ма от 5-ма пациенти с благоприятен риск, 10 от 40 пациенти с  междинен риск и 1 от 10 пациенти с нисък риск.

Средната продължителност на отговора не е била достигната. 81% от пациентите са имали прогнозен отговор над 6 месеца, а 16 пациенти са продължили лечението  след 12 месеца. Средният процент на реакция без прогресия е бил 11 месеца.

Най-често срещаните нежелани събития от всички степени (над 30%) са били: анемия (75%), умора (67%), задух (47%), гадене (33%) и кашлица (31%). Анемията (26%) и  хипоксията (15%) са били най-честите нежелани реакции. Не са били наблюдавани нежелани събития, свързани с лекарства от степен 4-та или 5-та.

Заключение

MK-6482 се понася добре и е с благоприятен профил на безопасност и демонстриращ обещаваща активност при предварително  лекувани пациенти със светлоклетъчен бъбречно-клетъчен карцином в рисковите групи на Международната метастатична БКК.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/february-2020/oral-hif2a-inhibitor-for-advanced-clear-cell-renal-cell-carcinoma/?fbclid=IwAR2Lr5qRe5hf-cYmzpx7jHNIDNPzL5-V4KUSMjBqNKh6eGi1zDN46j6hlo4