Обучения – „Служба по трудова медицина ЛТМ“ ООД – Варна

1
196
Добави коментар
stmltm
stmltm

Трудовото и осигурителното законодателство в условията на извънредно положение в България, казуси, образци, решения

Обучение по безопасност и здраве при работа на лицата, които провеждат инструктажите

Обучение по безопасност и здраве при работа на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

Обучение по безопасност и здраве при работа на длъжностните лица по безопасност и здраве при работа

Първоначално обучение на членовете на КУТ/ГУТ, съгласно Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Ежегодно обучение на членовете на КУТ/ГУТ, съгласно Наредба № 4 за обучение на представителите комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V)

Как да бъдем изрядни при проверка от Инспекцията по труда

Обучение – ергономичност на работното място при работа с видеодисплей

Обучение за Добра практика за ръчна работа с тежести