Подпорните стени – необходимост при специфични терени

5
157
Добави коментар
kracimira
kracimira

                                          

   Подпорните стени и кога са нужни? Всяка една подпорна стена има предназначение да предоврати ерозия на почвата, следствие от подпочвени води, пропадане на терена, , свлачища от различни разкопавания и т.н.    Обикновено това е необходимо при терени, които имат по-големи наклони, имат нужда от терасиране, за да може да се създаде условия за изравняване на нива на терена и неговото функционално използване. Друга причина може да бъде район, където има присъствие на насипи, свлачища следствие разкопаване на терена и т.н.  Там   подпорните стени са задължителни за укрепване и спиране на свлачищните процеси следствие човешка дейност и грешка.  Винаги най-важното и първо условие да осигурите безопасното укрепване на земята. Останалата част от инфраструктурата на терена може да почака. Дали това ще са пътеки, спортни съоръжения, беседки, зелени площи няма значение. Всяко нещо има последователност и подпорната стена е с предимство в случая. 1. Видове подпорни стени и техните характеристики в ландшафтният дизайн и присъствие: – дървена подпорна стена /изпълнява се плътна от дървени трупи, които имат диаметър от около 25-30 см, с дълбочина на изкоп не по малко от 40-50 см. Най добре да има изградена основа, която ще им даде допълнителна устойчивост и здравина. – каменна подпорна стена /прави се дренаж, фундамент по цялата и дължина и едва тогава се започва с фактическото изпълнение с подредбата на естествените камъни, които могат да бъдат наредени със суха зидария или по старият конвенционален метод. – бетонни подпорни стени / по-широка и здрава основа върху която се изгражда бетонната стена, която може да има облицовка по желание с декоративна цел/. Не забравяйте за по-голяма сигурност да заложите в основата и изградена дренажна система, която ще направи подпорната стена многократно по-устойчива и дългосрочна във времето и на експлоатация.   Една от най-разпостранените варианти е т.нар. „задържаща” стена, която със самото име подсказва своето предназначение. Характерна е за склонове от насипи,  дерета, стръмни склонове, където котите имат голяма разлика.  Обикновено това създава много проблемни за получаване на удобен и практичен терен, особено при  строителство на къщи. Затова най-лесният начин е подобно терасиране на нива. Терасирането укрепва отделните звена и създава хоризонтални площи от т. нар. тераси, които могат да бъдат вече лесно използвани по предназначение. Техните поддържащи стени предовратяват свлачища, а и са допълнителен елемент, който разчупва архитектурата, визуално създава по-голяма площ, а и изглежда неповторимо.  Тези стени следват релефа, неговата конфигурация, създават обем, подчертават предимствата на терена. При тях се съчетава функционалност, практичност и дизайн.       Един проект на инженерната инфраструктура, от който зависи надеждността на цялостното изпълнение. Повече за Нас, наши обекти на строителна фирма МД-90 за Варна и област, може да намерите на сайта и блога ни за Вас.