Работната сила в Китай намалява

428
Добави коментар

Населението на Китай започва да намалява, което значи, че същото ще се случи и с работната сила. Спадът в раждаемостта е от отдавна, но едва през 2022 г. има спад в популацията – първи такъв от 60 години насам. Според проучване от 2021г., 40 % от жените в големите градове на Китай нямат намерение да се омъжват. Политиката на едно дете, която се прилагаше дълго време, е оставила своя отпечатък върху няколко поколения китайци. Заедно с повишаването на цената за отглеждане на дете, все повече хора избират да отложат или да се откажат от това. Резултатът е увеличение на дела на възрастното население, което от една страна подлага на натиск пенсионната система, а от друга, води до намаляване и на населението в трудоспособна възраст – хората между 16 г. и 59 г. вече са 60 %.

Ако допреди година всички смятаха, че Китай ще задмине САЩ по БВП на глава от населението, вече е ясно, че това едва ли ще стане. С 20% безработица сред младите, които са основният ресурс за пенсионната система, и все повече пенсионери, се очаква, че при настоящата социална система, парите за изплащане на пенсии ще стигнат до 2035 г.

Правителството предприема различни реформи, за да обезпечи изплащането на пенсии, но намаляването на работната сила вече оказва влияние върху всички сфери на икономиката.