Поставят и контейнери за рециклиране на стари дрехи и обувки в Бургас

1
266
Добави коментар
uzunov1
uzunov1

От 15 септември в Бургас ще заработят 19 специализирани контейнери за рециклиране на дрехи, текстилни материали и обувки, с фокус върху повторната употреба. Тази мини система се внедрява като част от по-голямата за сметосъбиране и сметоизвозване, за да осигури на гражданите възможност да покажат своята екологична отговорност и да се освободят напълно безвъзмездно от своите ненужни дрехи в синхрон с добрите европейски практики.

Досегашната практика бе те да се изхвърлят в контейнерите за общия боклук или да се оставят в непосредствена близост до тях. Поради тази причина, за съжаление, разхвърляни стари дрехи и обувки все още са честа гледка в нашия град.

Контейнерите са ясно обозначени с надпис “ДРЕХИ И ОБУВКИ”. В тях могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху контейнерите са написани инструкции за използването им и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. Те се обслужват напълно самостоятелно, като е препоръчително дрехите да са изпрани и да бъдат поставени в торби.

Част от текстилните материали, събрани в контейнерите, ще се използват като памучни парцали за почистване в индустрията. Отпадъците, които не са годни за повторна употреба, ще се предават за рециклиране или друго оползотворяване в специализирани инсталации. Част от материите – предимно пуловери и други плетива – ще се рециклират като вторични прежди, от които се произвеждат нови текстилни изделия.

Информация за разположението на мобилните центрове можете да откриете тук.