Как да си съставите CV за работа в Англия – пример с британски вариант на автобиография?

1
751
Добави коментар
Didohotep
Didohotep

CV for a job in England.
Ако си търсите работа в Англия, първия документ, който ще Ви поискат, е CV, което е британския вариант на образеца за автобиография или резюме (resume). Ето Ви един такъв, който може да приспособявате за своите нужди и според изискванията на Вашите работодатели.

Contact details
Name: Ivan Ivanov Ivanov
Address: 60 Lonion Road UA 41TG, London
Mobile phone: 07765556477
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Personal details
Date of birth: 23/07/1982
Place of birth: Bulgaria
Sex: Male
Citizenship: R.Bulgaria
Marital Status: Single / Married
Driver license: Bulgarian DL.

Education
2000-2005. Sofia University.
Mathematics Department.
Skills and abilities
Proficient working knowledge of a number of computer packages, including
– Microsoft  Office (Word & Excel),
– Microsoft PowerPoint,
– Microsoft Project,
– Internet,
– Outlook.
Excellent research skills,
Highly flexible in all aspects of the working day
Handyman, tuning and repairing of the office and PC devices.
Achievements

Courses completed
2006. New Bulgarian University.
Modern Computer Technologies.

Employment history
2006-20012. HTMD. Sofia. Full time post.
Interests
Tennis
Running
Cooking
Reading

References are available upon request.

Please feel free to contact me at your convenience.

Ivan Ivanov

Разбира се, този пример на CV за работа в Англия може да го разбирате само като вариант за ориентация. На тази база е добре да  адаптирате своята професионална автобиография или резюме със своите си данни и според конкретните изисквания на британските работодатели, при които подавате документите си за кандидатстване.
–––-