Стамболиев: Хората с увреждания в Бургас и днес продължават да бъдат изолирани

1
145
Добави коментар
uzunov1
uzunov1

560 граждани са потърсили съдействие от омбудсмана на Бургас Тодор Стамболиев през 2018-а. Това показват данните от отчета на обществения посредник за миналата година. При него са постъпили общо 358 писмени жалби. Изготвени са 217 бр. писма, отговори и становища.  Няма неприключени случаи, 523 са приключени в срок, а 37 са приключени, но пресрочени поради забавен отговор от страна на кореспондента по тях.

През изминалата година, най-голям брой сигнали и жалби от граждани са постъпили в областите ”Здравеопазване, ТЕЛК, НЕЛК” и “Социални дейности” – общо 41 бр. жалби, посочва още Стамболиев. “Хората с увреждания и днес продължават да бъдат изолирани, трудно, а понякога и невъзможно им е да излязат извън домовете си, както поради недостъпната архитектурна среда, така и поради липсата на адекватни услуги за социално включване”, констатира общественият посредник.

Често поставяните въпроси на гражданите са в причинно следствена връзка с безпаричието и липсата на работа за хора в пред пенсионна възраст. На второ място по брой подадени сигнали и жалби се нареждат области „Благоустройство и строителство“, „Устройство на територията“ и „Незаконно строителство“. Работено по  39 бр. регистрирани жалби. В  област “Етажна собственост“ е работено по 34 жалби и в област „Транспорт, паркинги, улици“ е работено общо по 32 бр. жалби. 

”И тази година бях посещаван от граждани от различни близки до Бургас общини. Приемах и продължавам да приемам всички граждани, независимо дали поставеният от тях проблем е в териториалната ми компетентност, защото забелязвам, че „подхвърлянето на горещия картоф“ и отлагане на решаване на проблемите на хората е опасна тенденция и се превръща в заболяване на администрацията, било то общинска или държавна”, споделя още омбудсманът и посочва, че при него са постъпили общо 62 бр. жалби от жители на региона. По брой сигнали и жалби  бургаският е най-натовареният обществен посредник в страната, преди гр. София, Пловдив, Стара Загора и всички други общини, където има избран такъв.

От планирания бюджет реализираната икономия е в размер на 33 684 лв., основно от спестени трудови възнаграждения и осигуровки за незает щат.

Добави коментар

Абонирай се
Уведомете за
0 Коментара
Inline Feedbacks
Виж всички коментари