От октомври парното ще се отчита по нови правила :: Скандал – всички скандали | новини, икономика, еко, спорт, свят, анализи,…

1
163
Добави коментар
SkandalMedia
SkandalMedia

От октомври влизат в сила изменения в Наредбата за топлоснабдяване, които ще променят начина, по който се отчита потреблението на парното. Промените засягат както отчитането на отоплението за етажната собственост, така и начина на получаване на изравнителните сметки.

Всеки един вход вече сам ще определя процента отопляема сградна инсталация, а за отделна абонатна станция ще се води индивидуално досие. Различните топлинни счетоводители пък вече няма да имат право да договарят с градските топлофикации различни срокове за отчитането на уредите за дялово разпределение. С новите промени всички топлинни счетоводители са задължени да отчетат топломерите до 10 юли и да предадат изравнителните сметки до 15 юли.

Освен, че с 10 дни се удължава срокът за засичане на топломерите, се променя и начинът за предаването на изравнителните сметки. Досега индивидуалните изравнителни сметки бяха предавани от топлинните счетоводители на упълномощени лица от входовете (най-често домоуправителите), които впоследствие ги раздаваха на останалите собственици и наематели. Според новите правила всеки отделен потребител вече сам ще може да избира как да получава индивидуалната си изравнителна сметка – чрез куриер, по електронната поща или чрез писмо в пощенската кутия.

Срокът, през който след получаването на изравнителната сметка клиентът може да реши дали да я обжалва, се съкращава. Докато досега въпросният срок беше 3 месеца след получаването на сметката, то крайният срок вече е фиксирана дата – до 31 август на съответната година.

„Нашата оценка е, че това е в полза на коректните клиенти, които осигуряват достъп още в първите две дати , предложени от нас за отчет. Клиентите, които нямат възможност да осигуряват достъп, разбира се имат винаги решение и това са дистанционните уреди с отчитането“, коментирал е управителят на компанията за топлинно счетоводство „Техем“ Милена Стоянова пред БНТ по повод на съкращаването на срока за обжалване.

Също така занапред съкооператорите сами ще определят процента сградна инсталация. Досега  въпросният процент се предлагаше от топлинния счетоводител. С изменението се облекчава режима. Самата етажна собственост може да приеме какъв да бъде процента, определя се един интервал между 20 и 40 %, без да се нуждае от предложение на топлинния счетоводител.

Всяка абонатна станция пък вече ще има собствено досие, в което подробно ще бъдат описани всички поставени системи за автоматично регулиране, всякакви подмени на дефектирали елементи, различните регулации, настройки и т.н. Очаква се това да даде възможност на клиентите да контролират работата на всяко съоръжение и така да оптимизират разходите за топлинна енергия, респективно сумите, които заплащат на местната топлофикация.