Учебният център АИТ подготвя професионални шофьори в категории C и C+E

1
131
Добави коментар
Smarkethink
Smarkethink

Успешно завършилите могат да започнат работа в АИТ Интернешънъл Транспорт с категория С+Е

 

В подкрепа на основната си дейност и в отговор на нарастващите нужди на пазара на труда от квалифицирани кадри в областта на транспортните услуги през 2014 г. АИТ Интернешънъл Транспорт откри свой учебен център. Целта е подготовка на професионални шофьори с възможност за започване на работа в компанията след завършване на обучението и при показани добри резултати.

 

Предлаганите курсове и типове обучение

Учебният център предоставя качествено теоретично и практическо обучение. Той е изцяло съобразен с изискванията на Държавната автомобилна инспекция и работи като оторизирана учебна институция.

Обучението включва курсове за категории С и С+Е, както и основен курс ADR във връзка с Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR). Кандидатите за обучение в категория C трябва да имат свидетелство за управление на МПС, категория B, навършени 21 години и минимум основно образование, а за тези, които желаят да надградят уменията си до категория C+E, се изисква да имат в допълнение минимум 1 година стаж в категория C.

Учебният център извършва също така курсове за професионалната компетентност, което включва периодично обучение на професионални водачи с цел усъвършенстване на познанията. На такова обучение реално подлежат всички водачи, придобили начална квалификация, като то трябва да се провежда на всеки 5 години. Сред предлаганите услуги е и възможността за явяване на курсистите на психологическо изследване.

 

Гъвкавост и предимства на обучението в Учебен център АИТ

Персоналното обслужване, провеждането на обучение в удобно за курсистите време, както и отличната комплексна цена за обучение и полагане на изпит, са само част от предимствата на учебния център на АИТ Интернешънъл Транспорт.

Курсовете са разработени с внимание към детайла, нуждите и удобството на курсистите, провеждат се от висококвалифицирани и подготвени инструктори и включват богата теоретична и силна практическа част.

Продължителността на обучението е индивидуална и зависи от времето и натовареността на курсиста. „Коректното отношение, отзивчивостта и гъвкавостта спрямо нуждите на курсистите са водещите принципи, залегнали в работата на нашите инструкторите“, споделят от Центъра. Не по-малко важен е и фактът, че учебният център разполага с отлично подготвени инструктори с дългогодишен опит, а цените за обучение са едни от най-ниските на пазара.

Конкретно запитване желаещите кандидати могат да направят, както онлайн на сайта на АИТ, така и по телефона, където екипът на школата ще съдейства с нужната информация и детайли.

 

Последваща професионална реализация

Курсовете, предлагани от Учебен център АИТ, са подходящи за всеки, който желае да придобие професионална квалификация за шофьор. Те дават възможност за развитие и подобряване на уменията на хора с малък опит в тази област или изобщо без опит, предоставяйки им също така опция за последваща работа след успешно завършване на курса.

Специално за категория С+Е компанията предлага възможност за безплатно обучение и работа в АИТ Интернешънъл транспорт като международен шофьор. Това на практика означава професионална реализация в стабилна и утвърдена транспортна компания, работеща по европейски стандарти, и придобиване на ценен професионален опит. Завършилите курса могат да започнат със стартова заплата от 2000 евро. Важно предимство е също така възможността за работа с нов автопарк от влекачи със сертификати и спецификации, отговарящи на стандартите EURO 6.

От 2014 г. до момента в категории С и С+Е са обучени 360 курсисти, като успеваемостта им е над 90% в частта теория и над 80% в областта на практиката. Около 20% от успешно придобилите квалификация курсисти са започнали работа в АИТ Интернешънъл Транспорт.

 

Днес екипът на АИТ Интернешънъл Транспорт наброява над 500 човека, а доверието, гъвкавостта и отговорността са водещи принципи в екипната работа на служителите и шофьорите, работещи в компанията.

„Екипът е най-ценният ресурс, с който разполагаме – той е сърцето на нашата компания. Инвестираме непрекъснато в допълнителни обучения на служителите ни, за да разгърнем пълния им потенциал, а непрестанното желание за учене и развитие е основна отличителна черта на хората, работещи в компанията“, коментира Ангел Траков, собственик на АИТ Интернешънъл Транспорт.

 

_______________________

За Учебен център АИТ:

Учебен център АИТ инвестира в подготовката и развитието на висококвалифицирани кадри и в повишаване качеството на транспортните услуги на АИТ Интернешънъл Транспорт. Школата предлага курсове за категории С, С+Е и ADR, както и обучения за професионална компетентност. С цел постигане на дългосрочна перспектива и положителен ефект върху сектора АИТ осигурява за курсистите напълно безплатен курс за категория С+Е с последващо започване на работа като шофьори в компанията.

За връзка с Учебен център АИТ

Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 28А

+359 898 540 117

[email protected]