Асоциация за развитие на София участва в първата партньорска среща по проект #CONNECTION

3
278
Добави коментар
Sofia_DA
Sofia_DA

Въпреки че внимание на всички граждани е заето с настоящата извънредна ситуация, градовете все още имат отговорността да мислят за плавния преход към нашия ежедневен живот и по-добрата интеграция на граждани на трети страни.

На 31 март АРС участва в първата партньорска среща по проект CONNECTION, която се проведе онлайн. По време на уебинара бяха обсъдени основните дейности по проекта, които ще помогнат на градовете да обменят знания и да подобрят живота на мигрантите. Те включват 14 работни срещи, 14 обмени на персонал, 7 проектни планове за действие и 5 безвъзмездни гранта за изпълнението им. Всички партньори получиха съвети как да комуникират теми, свързани с интеграцията, а статиите на АРС бяха използвани като пример за добре оформено съдържание, представящо проблемите с миграцията. По проекта CONNECTION работят общо 22 града с други заинтересовани страни в общо 4 тематични практически общности (разработване на стратегически подход за интеграция, участие и взаимодействие; включване на джендър общността в политиките за интеграция; изграждане на възможности за заетост на мигранти и проектиране на модел на услуги „на едно гише“). Чрез семинари, обучения на място, планиране на конкретни действия и тяхното изпълнение, те създават най-добрите практики за интеграция и преодоляват общи предизвикателства. Координаторът на проекта е EUROCITIES, а експертната организация, която улеснява обмена между градовете, е MigrationWork.

София е един от градовете-партньори, заедно с Антверпен, Атина, Дортмунд, Гьотеборг, Мадрид, Париж, Ротердам, Тампере, Торино, Утрехт, Варшава, Загреб и Солун, които ще насърчават транснационалното обучение и прилагането на политиките за интеграция. АРС ще работи главно за преодоляване на пречките пред заетостта на мигрантите в партньорство със Столична община, бизнеса и неправителствения сектор.

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“ (CONNECTION) е финансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.