Големи печалби от икономията, чрез най-новия софтуер Allison

2
204
Добави коментар

Allison Transmission съобщава, че изпитaнията нот независими оператори на техния софтуер FuelSense 2.0, са показали икономия на гориво до 12%.

Изпитанията са проведени от френската местна власт Métropole d’Aix-Marseille-Provence на четири RCV Range D 4×2 RCV. Камионите, които са част от целия автомобилен парк Allison RCV от 160 превозни средства, са били наблюдавани за период от 18 месеца, като са изминавали средно 1 200 км на месец при събиране на битови отпадъци. Организацията е изчислила, че изпитанието е спестило около пет тона емисии на CO2, без загуба на експлоатационни характеристики. В резултат на това оператора е инсталирал софтуера, използващ нов интелигентен алгоритъм, който непрекъснато коригира смяната на предавките, като взема предвид фактори като тегло на превозното средство, наклон на пътя или честотата на спиране и стартиране на още 24 автомобила.

Мениджърът по поддръжката..