Спечелете 50 Gift карти с по 100 лв. и 100 кърпи с Емечо

5
352
Добави коментар

В Играта участват следните продукти: всички продукти с търговска марка “EMEKA“.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделни промоционални зони и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи продукт с търговска марка „EMEKA“ от търговски обект на територията на Република България;

Стъпка 2: Да влезе на сайта на Играта – emekagame.bg, да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а) телефонен номер; б) номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта); в) да качи снимка на касовия бон (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB). Важно! – на касовия бон следва да е видно, че е закупен продукт с търговска марка „EMEKA“); г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, двете му имена (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и телефонният му номер (със заличаване на няколко символа, пример: +359887 123***), ще бъдат публикувани на emekagame.bg.