Рециклирането на текстил: бъдещето на модната индустрия

522
Добави коментар

След 10 години разработки и изследвания, първата в света компания за пълно рециклиране на текстил вече е факт. Тя се нарича Renеwcell, намира се в Швеция и амбициозната цел на нейните създатели е да трансформират начина, по който модата се вписва в целите за устойчиво развитие.

Рециклирането на текстил започва с механичното му надробяване, за да се извлекат фибрите, след което се преминава към химична обработка. Но по-голямата част от дрехите в света са комбинация от няколко различни материала, което прави химичната обработка неефективна – едва 1 % от рециклираните дрехи се превръщат отново в дрехи. От над 100 милиарда произведени отделни дрехи, 65 % свършват на сметища в следващата година. А сметищата отделят емисии въглероден диоксид и метан, които се увеличат експоненциално. Модната индустрия е отговорна за 8-10 % от тези емисии в глобален мащаб.

Най-честата комбинация от материали, които се използва са полиестер – 54 % от производството, следван от памук – 28 %.

„Този линеен модел на производство не е устойчив“ разказва създателят на Renewcell.  „Не можем да изпомпваме петрол, за да произвеждаме полиестер, да изсичаме гори, за да садим памук, а след това да използваме произведените влакна само веднъж, след което да ги изхвърлим.“

Целта на компанията е да развие начините, по които текстилът да може да се рециклира и превърне в суров материал за нови дрехи, за да остане в икономиката възможно най-дълго.