Апостолът в премеждие – Иван Вазов

Апостолът в премеждие – Иван Вазов

Д. ДимитроваИван Вазов посвещава много творби на Апостола на свободата - одата „Левски”, незабравимите страници от повестта „Немили-недраги” (XI глава); разказите „Чистият път”, „Из кривините”, „Апостолът в премеждие”.С особено напрежение се отличава последната творба. В нея авторът се опира на конкретна и истинска случка. Това е обикнат от него похват, чрез който убедително придава историческа достоверност на разказаното.И така, през лятото на 1871 г. Левски пристига в София, за да устрои комитет. Дейността му от ден на ден се разраства и турците правят всичко възможно да го заловят: „Софийската полиция, предизвестена телеграфически от пловдивската за това, беше цяла на крак. Рояци заптиета бяха пуснати за него.” Тези думи показват колко силна е уплахата на тираните пред личността и делото на Апостола. Те са нащрек, движат се вкупом и подозират всеки българин. Не е случаен и фактът, че „най-живият и съобразителен от заптиетата” - Али Чауш стои начело на акцията. Той дава напътствия...
Прочети цялата публикация
Коментари