За хубавите неща

За хубавите неща

На Велики четвъртък , рано сутринта, се боядисват яйцата за празника. Има много сведения за тов защо го правим и каква е символиката. Няма данни за това, кога са започнали да багрят яйцата. Има исторически и археологически сведения, че яйца са се багрили и дарявали в Древен Египет, Персия, Рим, Китай. Ритуалите са свързани с началото и тайната на живота и безсмъртието. Като християнски религиозен символ яйцето първоначално олицитворява гробницата на Христос и камъка, който е отместил. По-късно асоциацията се промения заради наложилия се обичай яйцата да се боядисват в червено - кръвта на Христос.

Евреите са имали обичай, когато ходят на гости някъде, да даряват домакинът. Ако гостът е много беден, то той дарявал яйце. Според християнските предания, когато Мария Магдалена отишла в Рим на среща с римския император, следвайки обичая тя му подарила яйце, обагрено в червено. Символ на Христовата кръв. Тогава именно навлязал този обичай за багренето на яйцата, като по -...
Прочети цялата публикация

Коментари