Две 22-годишни момчета сьздадоха Svejo.net

120
Добави коментар
gingerTM
gingerTM

Под заглавие „15 000 посещават бьлгарския MySpace“ в. „24 часа“ пише за световния, а вече и българския бум на социалните мрежи в интернет пространството.

В световен мащаб най-известните со­циални мрежи са МуSрасе (над 72 млн. потребители) и Fасеbоок (над 64 млн. потребители). Сред българските засега се открояват Svejo.net, която беше първата социална мрежа у нас, и Dao.bg

„Създаването на социални мрежи е све­товна тенденция, която със сигурност ще се развива за в бъдеще и в България – затова с мои приятели решихме да създадем Svejo.net“, казва за вестника 22-годишният Явор Иванов, който заедно с връстника си Станислав Божков е създал най-попу­лярната българска социална мрежа.

„Идеята ни е да следваме стрикт­но интересите на потребителите, което в някаква степен означава и комерсиализацията на мрежа­та, но това е неиз­бежно. Хората се интересуват от нови продукти и от тяхното качество, а социалните мрежи са модерно и удобно поле за споделяне на опит.

За целта имаме много добре изградена платформа за обратна връзка с потребителите на Svejo.net, всекидневно получаваме много запитвания от тях и се стремим да отгово­рим на очакванията им. Към момента има­ме около 15 000 посещения всеки ден.“

В социалните мрежи всеки потребител може да споделя контакти, хипервръзки, видео, лична информация и др. Те са добра възможност за хората, които искат да попу­ляризират дейността си чрез фирмения си интернет сайт или блог, да привлекат бързо и безплатно десетки, стотици и дори хилядипосетители на страниците си.

„Не си мислете, че социалните мрежи се използват само от интернет маниаци или тийнеиджъри напри­мер.

Напротив – в чужбина со­циалните мре­жи са обект на особено ухаж­ване от страна на голям брой известни, големи корпора­ции, които из­ползват раз­лични методи да попадат на първа страница, особено на водещите социални мрежи, пише в своя благ анализаторът на интернет Тодор Христов.

Той определя като най-влиятелни в мо­мента социалните мрежи Svejo.net, Dao.bg, Lubimi.com и Ping.bg.

Добави коментар

Абонирай се
Уведомете за
0 Коментара
Inline Feedbacks
Виж всички коментари