Борба за независима българска църква през Възраждането

26
539
Добави коментар
burakumin
burakumin

Борбата на българите за независима българска църква е важен етап от утвърждаването на българската нация и е неизменна част от процеса на Възраждане, който в крайна сметка довежда до Освобождението и до възстановяването на българската държава.

Предпоставки

След падането на България под османска власт през 1396 година, независимата българска църква била унищожена. Последователно били премахнати Търновската патриаршия, Видинската архиепископия и Охридската архиепископия. Така българите, подобно на останалите християнски народи в Османската империя, се намерили под покровителството на Цариградската патриаршия…