Факти относно ТОП теста в НБУ

Факти относно ТОП теста в НБУ

Факти относно ТОП изпит в Нов Български Университет (НБУ)

Кои са разделите на ТОП?

•  Български език

•  Литература

•  История

•  География

•  Математика

•  Физика

•  Химия

•  Биология

•  Разсъждения

•  Семантика

Какво съдържа ТОП теста?

•  Във всеки раздел има по 10 въпроса.

•  Общо са 100 въпроса.

•  Максималният брой точки също е 100.

•  Всеки въпрос има 5 възможни отговора.

•  Само един от отговорите е верен.

•  Ако маркирате няколко отговора на един въпрос, не получавате точки.

•  Ако не посочите нито един отговор или ако посочите грешен отговор, не ви се отнемат точки

Какво проверява ТОП?

•   Раздел “Български език” проверява правописните умения, които се изучават от първи до седми клас.

•   Разделите “Литература”, “История”, “География”, “Математика”, “Физика”, “Химия” и “Биология” проверяват знанията от средното образование според...
Прочети цялата публикация

Коментари